Over de correcte prijs voor diensten, ook voor vrouwen.

27-06-2023

Ben jij een vrouwelijke ondernemer? Heb je ooit al commentaar gekregen op je prijzen? Lees dan vooral verder.

De loonkloof is helaas nog steeds niet gedicht, zo tonen de cijfers van Statbel: tussen 4.5 en 8.5% in 2021. Eurostat geeft 7.8% aan voor 2020.

Wij vrouwen worden dus nog steeds minder betaald dan mannen voor het uitvoeren van hetzelfde werk, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met factoren als ervaring en kwalificaties. Deze loonkloof kan de perceptie van eerlijke prijzen beïnvloeden wanneer je als vrouw de tarieven bepaalt voor je diensten.

Vrouwen die een correcte prijs vragen voor hun diensten worden daarop bekritiseerd en hun prijzen worden gedevalueerd. Terwijl er geen haan naar kraait als diezelfde prijs gevraagd wordt door een man. In het Engels heet dat 'price shaming'. Kijk, daar komt mijn haar van recht en ik voel me geroepen om actie te ondernemen. 

De wortel van dit vreselijke onkruid ligt in de valse overtuiging dan vrouwen minder bekwaam zouden zijn in bepaalde domeinen zoals ondernemen en prijsstelling.

Dit komt door de genderrol die vrouwen toebedeeld kregen in de loop van de geschiedenis. Op een bepaald moment, in de jaren 50 en 60, mochten vrouwen na hun huwelijk zelfs niet meer gaan werken, maar moesten ze kinderen grootbrengen en het gezin verzorgen.
Ergens is dan het idee ontstaan dat een vrouw alleen maar daarin kan uitblinken. Het werd als normaal beschouwd dat vrouwen de zorgende, helpende rol op zich namen en gratis werk verrichten.
De huisvrouw werd ook gezien als het symbool van mannelijk succes.

Dit heeft tot gevolg dat vrouwen nu nog steeds een groter aandeel hebben in de opvoeding en het huishouden dan mannen: 4.1 versus 2.3 uur per dag. Vrouwen spenderen dus 43% meer tijd aan onbetaald werk.

Nu ik ondernemer geworden ben zie ik het als mijn plicht om een correcte prijs te vragen voor mijn diensten, ook al word ik daarvoor soms gepriceshamed.
Bewustwording is de eerste stap, vandaar deze blog.

Mijn prijs reflecteert:

  • De kwaliteit van mijn diensten
  • Mijn scholing en expertise
  • Mijn talenten, kwaliteiten en persoonlijkheid
  • De impact van mijn werk op de klant en de wereld, dus de waarde van mijn diensten

Dus, vrouwelijke ondernemer, wees niet bang om een correcte prijs te vragen voor je producten of diensten en hou voet bij stuk! Geloof in je waarde en communiceer dat naar je klanten.